21 – 22 – 23 – 24 – 25 : Albanië + Griekenland

 

onze trip de afgelopen dagen / notre route les jours passés

21 : we verlaten de drukke kuststreek en trekken oostwaarts het binnenland in. Al snel veranderen de verharde wegen in modderpaden of hogerop in gravelpistes. De hele dag zullen we bloed, zweet en bijna tranen laten om onze fietsen hogerop naar de 1000 m te sleuren en soms te fietsen. Het binnenland van Albanië is totaal anders dan de kuststrook : ongerept en bikkelhard. De weinige bevolking is er straatarm en heeft enkel ezel en kar om zich te verplaatsen : de wegen laten trouwens ook niet toe om met een auto te rijden. Zelfs een jeep zou er zeer vlug om zeep zijn. De wegen veranderen ook voortdurend : een hevige regenbui veegt ze van de kaart of verlegt het tracé. En wanneer er een trouwfeest doorgaat, zet een plaatselijke boer die een traktor heeft, de feestgangers wel met zijn kar over de stroom …

Doodmoe en reeds volop in het donker komen we ‘s avonds toe in een kleine stad Gramsch waar we nog net een hotel vinden : 15 € voor één nacht in een splinternieuwe kamer.

22 : goed uitgerust fietsen we verder oostwaarts. Tot onze verbazing is er een splinternieuwe weg van zeer goede kwaliteit aangelegd … enkel zijn de plaatselijke bevolking en/of hun vervoersmiddelen nog niet mee geëvolueerd … Een goede 20 km verder stopt de weg opeens : Road Block met een heuse wachter. We kunnen er niet door want 3 km verder is er een instorting geweest en is men de weg ook verder aan het doortrekken … dus raadt hij ons aan om terug naar Gramsch te gaan en daar een omweg van maar liefst meer dan 160 km te maken om uiteindelijk op onze bestemming te geraken. We zijn hier echter niet mee akkoord en blijven vol ongeloof, ongeduld en koppigheid staan en zoeken naar een oplossing. Uiteindelijk komen we na veel aandringen en gebarentaal te weten dat indien we wachten tot 18 u (het is ondertussen 11u ) de “grote” baas van de werf zal wegrijden, en we dan wel verder kunnen fietsen en eventueel het ingestorte gedeelte te voet kunnen overbruggen. Dit doen we dan ook, want uiteindelijk blijkt de zogenaamde lawine niet zo heel veel voor te stellen (hoewel het voor normaal verkeer echt wel onmogelijk was). We passeren verder in het halfdonker nog immense wegenwerken, waarschijnlijk de allerbelangrijkste werf op dat ogenblik voor Albanië en slaan onze tent ergens naast de weg in het midden van de Albanese wildernis op.

23 : De voorbije dagen op de Albanese “pistes” hebben ons werkelijk uitgeput, we hebben ook te weinig gegeten en besluiten tot Korçë te rijden en daar te blijven tot de volgende dag. We vinden een oubollige maar propere kamer in een klein hotelletje bij het binnenrijden van de stad voor 10 € de nacht. Ons middagmaal bestaande uit soep en een slaschotel met 2 cola’s zal ons nog 5 € extra kosten. Onze bestkope overnachting en maaltijd tot dan toe. In Korçë merk je dat de mensen reeds “anders” zijn, vriendelijker … en ook de Griekse/Orthodoxe invloeden zijn reeds zichtbaar.

24 : ’s morgens zijn we vroeg weg en enkele uren later passeren we de (opgelucht) de Albanese grens en rijden Griekenland binnen. Onmiddellijk zijn de mensen hartelijker, verandert het landschap en de toestand van de wegen. Het binnenland van Albanië was mooi, maar niet mooi genoeg om weer te keren. Een laatste, maar harde evaluatie doet ons besluiten dat Albanië wel het Congo van Europa lijkt : vuil, smerig en stinkend waar het bewoond is, keihard en onherbergzaam daarbuiten.

Lachend rijden we Griekenland binnen … na de Albanese maffia wachten ons de Griekse beren …. spijtig genoeg hebben we ze niet gezien. Enkele kilometers verder staat een plaatselijke politiepatrouille ons op te wachten. Ze zijn bijzonder geïnteresseerd in de ligfiets van Griet en vragen zelfs of ze er een foto mogen van nemen. Hilariteit alom wanneer we ze voorstellen om er even op te rijden. ’s Namiddags zullen ze ons met hun politiewagen nog enkele keren passeren, hun sirene luid opzettend om zo afscheid te nemen : wat een verschil met Albanië. We rijden nog lang door tot het reeds geruime tijd donker is om moe maar voldaan na 134 km in Arnissa te arriveren.

25 : We moeten vandaag “maar” 104 km fietsen om tot in Thessaloniki te geraken … gelukkig zakken we van 700 m naar zeeniveau en komen we omstreeks 15 u toe in de havenstad. We hebben vanmorgen ook gemerkt dat het uur veranderd is …. 15 u is dus 16 u geworden.

De voorbije dagen hebben veel van mens en materiaal gevergd … de trapas van Griet haar fiets kraakt en zal moeten vervangen worden … zoektocht naar een trapas in Griekenland … wordt vervolgd.

21: Nous quittons la côte et allons vers l’est. Les routes pavées changent rapidement dans des sentiers de boue ou de gravier Toute la journée, nous laissons sang, sueur et les (presque) des larmes pour monter nos vélos au niveau 1000 m. L’intérieur de l’Albanie est totalement différente de celle de la côte: vierge et féroce. Le peu de population est pauvre et ne dispose que d’un âne et une charrette pour contourner les routes terribles. Les routes sont en constante évolution: de fortes pluies les balaie de la carte ou les déplacent. Épuisé et déjà dans le noir, nous arrivons dans une petite ville Gramsch ou nous trouvons un hôtel: 15 € pour une nuit pour une toute nouvelle chambre.

22: A notre grande surprise, il y a une nouvelle route de très bonne qualité … seulement la population locale et / ou leur transport ne sont pas encore évolué … Après 20 km, la route s’arrête soudain: Roadblock avec un vrai garde. Nous ne pouvons pas passer parce que trois kilomètres plus loin, il y a eu un effondrement et impossible de continuer … alors il nous conseille de retourner à Gramsch et de faire un détour de plus de 160 km pour atteindre notre destination. Nous ne sommes pas d’accord et essayons de trouver une solution. Enfin, nous arrivons après beaucoup d’insistance et la langue des signes à savoir que si nous attendons jusqu’à 18 h (il est maintenant 11 heures) le “grand” patron du chantier retournera chez lui et nous pourrons alors passer. Nous passons plus loin dans l’obscurité encore des immenses travaux routiers, probablement le chantier le plus important de ce moment-là pour l’Albanie et plantons notre tente quelque part au bord de la route au milieu du désert albanais.

23: Les dernières quelques jours sur les « pistes albanaises » nous avons vraiment épuisés, nous n’avons pas assez mangé et décident de se rendre à Korçë et d’y rester jusqu’au lendemain. Nous trouvons une chambre mais propre dans un petit hôtel à l’entrée de la ville pour 10 € la nuit. Notre déjeuner composé de la soupe et d’une salade avec deux colas nous couterons un autre € 5 supplémentaires. A Korça on remarque que les gens sont «différents», plus sympathique … et les influences grecques orthodoxes / sont déjà visibles.

24: Le matin, nous partons tôt et quelques heures plus tard nous passons (soulagé) la frontière albanaise et entrons la Grèce. Immédiatement, les gens sont plus sympas, plus acceuillants et le paysage change avec l’état des routes. L’intérieur de l’Albanie était pas mal, mais pas assez beau pour y revenir. Un dernier, mais difficile évaluation nous fait décider que l’Albanie c’est le Congo de l’Europe : sale et puante ou elle est habitée, dure et inhospitalière pour le reste. Nous dirigerons vers la Grèce … et quelques kilomètres plus loin une patrouille de la police locale nous attend. Ils sont particulièrement intéressés par le vélo couché de Griet et demandent s’ils peuvent prendre une photo. Dans l’après-midi ils nous passons par plusierus reprises avec leur voiture de fonction : sirène puissante afin de dire au revoir : quelle différence avec l’Albanie. Nous roulons jusqu’à ce qu’il fait noir pour arriver après 134 km à Arnissa.

25 : Aujourd’hui «seulement» 104 km de route pour arriver à Thessalonique … Nous arrivons vers 15 h dans la ville portuaire. Les derniers jours ont beaucoup demandé de nous et de notre matériel : l’axe du pédalier du vélo de Griet doit être remplacé : à la recherche d’un pédalier en Grèce … à être poursuivi.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s